TWORZYMY STRONY WWW, DEDYKOWANE BAZY DANYCH.

ADMINISTRUJEMY SIECIAMI KOMPUTEROWYMI.

 

Właściwości #title_display w Drupal 7

W Drupalu 7.x, przy zmianach formularzy doszła nowa opcja: #title_display. Reguluje ona sposób wyświetlania pola opisu formularza, co pozwala na łatwiejszą manipulację prezentacją pół formularzy.

Może ona przyjmować następujące opcje:

  • before - domyślna dla wiekszości pól - tytuł (#title) pola jest pokazywany przed polem formularza

  • after - tytuł (#title) pola jest pokazywany za polem formularza (uwaga: jest to domyślna opcja dla pół typu radio i checkbox).

  • attribute - mająca zastosowanie tylko w wypadku pól radio i checkbox - tytuł (#title) jest stosowany jako tytuł całego formularza

  • invisible - tytuł (#title) jest umieszczany przed elementem formularza i jest pokazywany jako "niewidzialny" za pomocą klasy .element-invisible, z domyślnych klas CSS Drupala. Pozwala to na dostęp do tytułu elementu, ale ukrywa go przed standardowym użytkownikiem przeglądarki.

 

 

źródło: http://drupal.org/node/937018

Copyright © 2011 Hieroglif Tomasz Misterka